Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan till årsmöte

08 SEP 2014 23:37
30:e september i Rackethallen klockan 18:00 är det årsmöte för Karlstad Badminton. Se bifogad agenda.
  • Uppdaterad: 08 JUN 2016 07:32

Agenda för årsmöte 

 

Balansrapport, resultatrapport, budeget, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns att hitta under arkivet.

ÅRSMÖTE KARLSTAD BADMINTON

tisdag 30 september 2014 kl 18.00 KRC 

 

Agenda

  1. Mötets öppnade
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  4. Val av rösträknare och protokolljusterare
  5. Fråga om mötet behörigen utlysts
  6. Godkännande av dagordningen
  7. Verksamhetsberättelse
  8. Ekonomisk rapport för verksamhetsåret
  9. Förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning)

10.  Revisionsberättelse

11.  Fråga om ansvarsbefrielse för styrelsen

12.  Budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 14-15

13.  Val av ordförande

14.  Val av styrelseledamöter

15.  Val av styrelsesuppleant(er)

16.  Val av styrelsemedlem i KRC styrelse

17.  Val av revisor

18.  Tillsättande av valberedning

19.  Frågor som har väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem

20.  Övriga frågor

21.  Mötets avslutande

 

 

 

 

Styrelsen Karlstad Badminton

Skribent: Patrik Nilsson

Stadium

 

 

 

Postadress:
Föreningen Karlstad Badminton - Badminton
Stadionvägen 2
65340 Karlstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: foreningen.kb@outloo...

Se all info